Langdurig zieke werknemers

Voor je onderneming is het natuurlijk ontzettend vervelend als je te maken hebt met werknemers die langdurig ziek zijn. Veel werkgevers weten ook niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan en wanneer een tweede spoor ingezet wordt.

Hoe dit proces precies gaat leggen we hieronder uit:

Na uitval door ziekte zal een werknemer normaal gesproken re-integrerenbij zijn huidige werkgever met als doel terug te keren in zijn eigen werk. Dit is niet het geval als de arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de werknemer niet meer in staat is om zijn huidige werkzaamheden uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld komen door fysieke of mentale klachten. Er moet dan gekeken worden naar passend werk binnen de organisatie (eerste spoor). Naast dit eerste spoor traject kan de arbeidsdeskundige ook tot de conclusie komen dat een tweede spoor traject gestart moet worden. Tijdens het tweede spoor traject zal er gezocht gaan worden naar passend werk bij een andere werkgever. De werknemer moet zoveel mogelijk kansen krijgen om passend werk te vinden op de arbeidsmarkt en kunnen beide trajecten tegelijkertijd ingezet worden.

Kun je onze hulp wel gebruiken? Neem dan contact met ons op!