Re-integratie 2e Spoor

Je kunt op ons rekenen

Wij bellen je terug!

Reïntegratie 2e Spoor

PWR ondersteunt werkgevers, werknemers en intermediairs bij de begeleiding binnen het 2e Spoor Wet verbetering Poortwachter. Binnen het 2e Spoor worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt bij een nieuwe werkgever onderzocht. Hierbij wordt uitgegaan van de arbeidsmogelijkheden die een werknemer heeft. PWR heeft oprechte aandacht voor zowel de werknemer als de werkgever. PWR beschikt over een groot netwerk waarvan intensief gebruik wordt gemaakt.
Als een werknemer (gedeeltelijk) /(langdurig) arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie, zal de werkgever met de werknemer moeten werken aan de re-integratie. Concreet betekent dit dat er binnen het 2e spoor Wet verbetering Poortwachter gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever. De werknemer en werkgever zullen er alles aan moeten doen om te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer deelneemt aan het arbeidsproces.

Kenmerkend voor 2e Spoor begeleiding door PWR

 • Gebruik maken van de expertise van een ervaren adviseur
 • Poortwachter proof
 • Blik op werk keurmerk
 • Minimaal tweewekelijks contact
 • Periodiek een schriftelijke rapportage omtrent de begeleiding naar werk en de verrichte acties
 • Korte communicatielijnen, persoonlijke aandacht en transparante werkwijze
 • Actief in provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland, Utrecht en Brabant.
 • Begeleidende gesprekken kunnen plaatsvinden op het kantoor van PWR, op een nader te bepalen locatie of bij de werknemer thuis
 • Flexibiliteit en maatwerk in afname

Wat houdt 2e spoor in?

PWR zal binnen het 2e Spoor kijken naar de beste weg voor een passende baan bij een nieuwe werkgever. Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan adviseren om het 2e Spoor op te starten. Aan de hand van de belastbaarheid, kennis, kunde en interesse van de werknemer worden de verschillende functiemogelijkheden in kaart gebracht. Hierna zullen verschillende werkgevers worden benaderd. Tevens worden de mogelijkheden voor eventuele (om)scholing en werkervaringsplaatsen onderzocht. Op basis van een contract of detacheringsovereenkomst kan de werknemer werkzaamheden verrichten bij een nieuwe werkgever. Hierbij kan de werknemer het contract bij de huidige werkgever behouden. Het voordeel hiervan is dat de werknemer alsnog de WIA-keuring bij het UWV kan doorlopen. Het UWV zal de inspanningen binnen het 1e en 2e spoor beoordelen bij de WIA-keuring.

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, moet worden bekeken of re-integratie binnen de huidige werkgever mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld in de eigen functie of een aangepaste functie. Het traject waarin deze mogelijkheden worden onderzocht, wordt het 1e Spoor genoemd. Naast het 1e Spoor kan het 2e Spoor worden gestart. Dit gebeurt doorgaans op advies van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Binnen het 2e Spoor moeten de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever worden onderzocht met als doel het vinden van een passende, duurzame functie. Het UWV zal de inspanningen van het 1e en 2e Spoor beoordelen bij de WIA-keuring. Gedurende het 1e en 2e Spoor blijven de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter van toepassing.

Een adviseur van PWR zal tijdens het intakegesprek de functiemogelijkheden bespreken, zoals benoemd door de arbeidsdeskundige. Hiernaast zal de adviseur in samenwerking met de werknemer eventuele aanvullende functies in kaart brengen. Na het intakegesprek wordt een trajectplan opgesteld. Hierbij kijkt de adviseur naar de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar de belastbaarheid, werkervaring, kennis, kunde en interesse van de werknemer. De voortgang wordt vastgelegd in rapportages.

Binnen het 2e Spoor is de werknemer verplicht om minimaal één keer per week één sollicitatie of activiteit te verrichten. De adviseur ondersteund de werknemer hierin waar nodig. Dit kan zeer intensief ingezet worden. Tevens behoort een sollicitatietraining ook tot de mogelijkheden welke gegeven wordt door onze adviseurs. Binnen het traject worden ook de mogelijkheden voor eventuele (om)scholing en werkervaringsplaatsen onderzocht.

Fase 1 – Intakefase

 • Kennismakingsgesprek en onderbouwd trajectplan
 • Benoemen van geschikte functies rekening houdend met de beperkingen van de werknemer
  en het advies bedrijfsarts

Fase 2 – Aanbodversterkende fase

 • Realiseren van curriculum vitae
 • Realisatie van sollicitatiebrieven
 • Voorbereiden op een sollicitatiegesprek (training op gesprekstechnieken)

Fase 3 – Oriëntatie- en sollicitatiefase

 • Solliciteren op vacatures of open sollicitaties, inclusief begeleiding en bewaking van sollicitatieactiviteiten
 • Zoeken naar leerwerktrajecten of werkervaringsplaatsen met baanintentie of re-integratie
  opbouw
 • Eventueel indien noodzakelijk een Loopbaantest
 • Inschrijving bij uitzendbureaus en vacaturebanken
 • Digitaal solliciteren

Fase 4 – Werk en nazorg

 • Ondersteuning bij arbeids- of detacheringcontract bij nieuwe werkgever
 • Begeleiding medewerker bij nieuwe werkgever

Fase 1 – Intakefase

 • Kennismakingsgesprek en onderbouwd trajectplan
 • Benoemen van geschikte functies rekening houdend met de beperkingen van de werknemer
  en het advies bedrijfsarts

Fase 2 – Aanbodversterkende fase

 • Realiseren van curriculum vitae
 • Realisatie van sollicitatiebrieven
 • Voorbereiden op een sollicitatiegesprek (training op gesprekstechnieken)

Fase 3 – Oriëntatie- en sollicitatiefase

 • Solliciteren op vacatures of open sollicitaties, inclusief begeleiding en bewaking van sollicitatieactiviteiten
 • Zoeken naar leerwerktrajecten of werkervaringsplaatsen met baanintentie of
  re-integratie opbouw
 • Eventueel indien noodzakelijk een Loopbaantest
 • Inschrijving bij uitzendbureaus en vacaturebanken
 • Digitaal solliciteren

Fase 4 – Werk en nazorg

 • Ondersteuning bij arbeids- of detacheringcontract bij nieuwe werkgever
 • Begeleiding medewerker bij nieuwe werkgever

Wij gaan door waar anderen stoppen

Een belangrijke wet waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het re-integratieproces is de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is volgens de Wet Verbetering Poortwachter twee jaar lang verantwoordelijk voor loondoorbetaling en de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Hierbij moet zowel de werkgever als werknemer zich aan een aantal regels houden om loonsancties te voorkomen en een eventuele sociale uitkering niet in gevaar te brengen. Om negatieve gevolgen te voorkomen, is het aan te bevelen om bij re-integratie een bureau in te schakelen welke zowel de werknemer als ook de werkgever kan ondersteunen. Het UWV beslist na twee jaar of er genoeg inspanning en activiteiten zijn verricht en/of de werkgever nog een loonsanctie krijgt of de loondoorbetalingsverplichting stopt en de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering.

Onze diensten - Tweede Spoor

Deze begeleidende en ondersteunende rol vervult PWR op duidelijke, zakelijke en transparante wijze. Daar waar anderen stoppen gaan wij door.

Een voorbeeld hiervan is het samen op zoek gaan naar een stage of werkervaringsplek. Hierdoor zorgen we ervoor dat iemand ervaringen op kan doen op andere gebieden dan bij zijn/haar huidige werkgever. We helpen met het maken van een CV en het schrijven van een goede motivatie.

Het tweede spoor traject is onder andere van toepassing als jij een werknemer hebt die langdurig ziek is. Meer weten over dit proces? Neem contact met ons op!

Wij werken onder andere voor

Informatie aanvragen

PWR staat erom bekend dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van werknemer en werkgever. Wij vinden persoonlijke begeleiding belangrijk. Het komt vaak voor dat iemand afscheid moet nemen van het werk dat hij/zij al jaren met plezier en toewijding gedaan heeft. Voor dit proces is ruimte en begrip nodig. Wij helpen hierbij.

Heeft u vragen of bent u benieuwd of wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Wij bewaren jouw gegevens veilig.

 Ons direct bellen