Casemanagement

Een casemanager kan de werkgever bij de verzuimbegeleiding ondersteunen. Door het aanstellen van een casemanager is er een centraal aanspreekpunt voor alle betrokkenen tijdens het gehele ziekteverzuimproces. De casemanager coördineert de re-integratie, bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat het re-integratiedossier voldoet aan alle eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

  •        Leidinggevende ondersteunen bij het nakomen van zijn verantwoordelijkheden
  •        Onderhouden contact met werkgever, verzekeraars, bedrijfsarts en arbodienstverlener
  •        Doorlopen van administratieve procedures
  •        Opbouwen van het dossier
  •        Mensen die binnen de no-risk polis vallen (vangnet) aanmelden bij het UWV
  •        Uitleg geven aan betrokkenen over rechten en plichten omtrent Wet Verbetering Poortwachter

Casemanagement?

  • Korte communicatielijnen
  • Direct aanspreekpunt
  • Verkleind het risico op een sanctie