Casemanagement

Voor het belang van de medewerker en werkgever

Wij bellen je terug!

Casemanagement

Verzuimbegeleiding speelt een belangrijke rol om hoge kosten te voorkomen én te voldoen aan de wettelijk eisen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Daarnaast levert het een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Wanneer één van je medewerkers langdurig ziek is, volg je de verplichte stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit stappenplan stimuleert dat iedereen er alles aan doet om herstel te bevorderen en verzuim te beperken. Eén van deze stappen is het aanstellen van een casemanager. Omdat het voor iedereen van belang is dat de medewerker zo snel mogelijk reïntegreert, is het belangrijk om een goede casemanager aan te stellen. PWR is direct op meerdere aspecten hierin inzetbaar en hebben alle benodigde kennis in huis. Door goed te luisteren, te observeren en te analyseren zijn onze professionals in staat om verzuimvraagstukken te benoemen, om vervolgens met de werkgever tot een oplossing te komen.

Kenmerkend voor Casemanagement door PWR

 • Gebruik maken van de expertise van een ervaren casemanager
 • Korte communicatielijnen, persoonlijke aandacht en transparante werkwijze
 • Actief in provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland, Utrecht en Brabant.
 • Ondersteunend voor werkgever
 • Mogelijkheid om spreekuren in te plannen.
 • Flexibiliteit en maatwerk in afname

Wat houdt casemanagement in?

Casemanagers zijn verantwoordelijk voor een adequaat proces, een voorspoedig herstel en een duurzame terugkeer van de medewerker. Hierbij zorgt de casemanager ervoor dat het opgestelde plan van aanpak naar reïntegratie wordt uitgevoerd, het hele proces in de gaten houdt en het eerste aanspreekpunt is voor de medewerker. De casemanager begeleidt medewerker en leidinggevende bij het vormgeven van de werkhervatting en adviseert over de te nemen stappen in de re-integratie. Interventies worden ingezet na advies van de bedrijfsarts.
Daarnaast heeft de casemanager een informerende en adviserende rol naar de werkgever en de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer het nodig is kan de casemanager bemiddelen tussen alle partijen. De casemanager heeft dus een uitgebreide rol waar kennis van en ervaring met verzuimprocedures noodzakelijk zijn, gezien de complexiteit van deze situaties en de juridische aspecten.

Wij gaan door waar anderen stoppen

De casemanager coördineert de re-integratie, bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat het re-integratiedossier voldoet aan alle eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

 • Leidinggevende ondersteunen bij het nakomen van zijn verantwoordelijkheden
 • Onderhouden contact met werkgever, verzekeraars, bedrijfsarts en arbodienstverlener
 • Doorlopen van administratieve procedures
 • Opbouwen van het dossier
 • Mensen die binnen de no-risk polis vallen (vangnet) aanmelden bij het UWV
 • Uitleg geven aan betrokkenen over rechten en plichten omtrent Wet Verbetering Poortwachter
Onze diensten - Casemanagement

Wij werken onder andere voor

Wat anderen over ons zeggen

Het werken met PWR past bij ons omdat we graag maatwerk afspraken maken. Tussentijds is er prettig contact en we kunnen duidelijk communiceren. De loopbaanadviseur/coach Sylvia is voor ons goed bereikbaar en komt uit de buurt. Dat is fijn voor ons omdat onze kandidaten ook vaak in de buurt wonen. Sylvia snapt wat er speelt in deze regio en heeft een groot lokaal netwerk waarmee zij kan samenwerken.

– Gemeente hellevoetsluis

 

PWR heeft verschillende trajecten naar tevredenheid bij ons afgerond. Dit zijn zowel Tweede spoor als outplacement en loopbaan coaching trajecten geweest. Sylvia neemt altijd de tijd voor een vraagstuk en is bereid een stap extra te zetten. Daarnaast heeft haar achtergrond in het HR werkveld geholpen om bepaalde kwesties van een andere invalshoek te bekijken. Ik zou PWR aanraden.

– HMS

Sylvia heeft een aantal trajecten voor ons gedaan, die naar volle tevredenheid zijn afgerond.

– Gemeente Westvoorne

Informatie aanvragen

PWR staat erom bekend dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van werknemer en werkgever. Wij vinden persoonlijke begeleiding belangrijk. Het komt vaak voor dat iemand afscheid moet nemen van het werk dat hij/zij al jaren met plezier en toewijding gedaan heeft. Voor dit proces is ruimte en begrip nodig. Wij helpen hierbij.

Heeft u vragen of bent u benieuwd of wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Wij bewaren jouw gegevens veilig.

 Ons direct bellen