PWR re-integratie bij ziekte en ontslag

Actieve ondersteuning bij elke stap

Re-integratie bureau PWR bij ziekte en ontslag

PWR ondersteunt sinds 2014 werkgevers en hun werknemers bij de begeleiding naar werk met inachtneming van de wet- en regelgeving. Zowel de werkgever als werknemer staan er niet alleen voor! Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij langdurig ziekteverzuim in het kader van de Wet verbetering Poortwachter 2e Spoor, loopbaanbegeleiding en outplacement.

Door onze pragmatische en persoonlijke benadering behaalt PWR al jaren een perfect resultaat voor zowel werkgever en werknemer. Kenmerkend voor deze benadering is dat PWR werkt met een vaste adviseur, overzichtelijk trajectplan en transparante werkwijze. Daarbij bieden wij de werkgever ondersteuning bij HRM-vraagstukken en Casemanagement.

Wij helpen u met:

Outplacementtrajecten

Het Outplacementtraject biedt de mogelijkheid op een andere baan voor werknemers, die vanwege beëindiging van een arbeidscontract of (gedwongen) reorganisatie op zoek zijn naar ander werk. Het Outplacementtraject is erop gericht om de werknemer zo snel mogelijk succesvol te begeleiden naar nieuw een passend werk waarbij de werknemer inzicht krijgt in eigen capaciteiten en toekomstmogelijkheden.

Tweede Spoor trajecten

Als een werknemer gedeeltelijk/langdurig arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie, zal de werkgever met de werknemer moeten werken aan de re-integratie. Concreet betekent dit dat er binnen het 2e Spoor Wet verbetering Poortwachter gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever. Tijdens dit traject wordt onderzocht wat het perspectief is op het gebied van werk voor de werknemer en wordt uitgegaan van de arbeidsmogelijkheden die een werknemer heeft. Daarbij wordt werkgever ondersteund en geadviseerd.

Casemanagement

De Casemanager is de verantwoordelijke voor het verzuim in uw organisatie. De Casemanager geeft sturing aan het verzuimbeleid en coacht direct leidinggevende bij het uitvoeren van het verzuimbeleid.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het Loopbaanbegeleidingstraject is erop gericht om de werknemer succesvol te begeleiden in het eigen werk en/of het zoeken naar een eventueel andere functie binnen of buiten de organisatie.

Haalbaarheidsonderzoek

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter wordt door het inzetten van een haalbaarheidsonderzoek in kaart gebracht welke externe re-integratiemogelijkheden de werknemer nog heeft. De werkgever krijgt een helder en duidelijk antwoord op de vraag of duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt haalbaar is rekening houden met kennis, kunde, belastbaarheid en competenties. Het onderzoek vindt plaats op basis van individuele gesprekken tussen de werknemer en de adviseur. Er zal een analyse en onderzoek worden uitgevoerd waarna een rapportage aan de werkgever wordt verstrekt.

Wilt u kijkje nemen binnen PWR?

Bekijk hier het fragment uit Holland van Boven van SBS6!

Wij werken onder andere voor

Wat anderen over ons zeggen

Het werken met PWR past bij ons omdat we graag maatwerk afspraken maken. Tussentijds is er prettig contact en we kunnen duidelijk communiceren. De loopbaanadviseur/coach Sylvia is voor ons goed bereikbaar en komt uit de buurt. Dat is fijn voor ons omdat onze kandidaten ook vaak in de buurt wonen. Sylvia snapt wat er speelt in deze regio en heeft een groot lokaal netwerk waarmee zij kan samenwerken.

– Gemeente hellevoetsluis

 

PWR heeft verschillende trajecten naar tevredenheid bij ons afgerond. Dit zijn zowel Tweede spoor als outplacement en loopbaan coaching trajecten geweest. Sylvia neemt altijd de tijd voor een vraagstuk en is bereid een stap extra te zetten. Daarnaast heeft haar achtergrond in het HR werkveld geholpen om bepaalde kwesties van een andere invalshoek te bekijken. Ik zou PWR aanraden.

– HMS

Sylvia heeft een aantal trajecten voor ons gedaan, die naar volle tevredenheid zijn afgerond.

– Gemeente Westvoorne

Informatie aanvragen

PWR staat erom bekend dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van werknemer en werkgever. Wij vinden persoonlijke begeleiding belangrijk. Het komt vaak voor dat iemand afscheid moet nemen van het werk dat hij/zij al jaren met plezier en toewijding gedaan heeft. Voor dit proces is ruimte en begrip nodig. Wij helpen hierbij.

Heeft u vragen of bent u benieuwd of wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Wij bewaren jouw gegevens veilig.

 Ons direct bellen