Re-integratie bureau PWR bij ziekte en ontslag

Ons doel is alle partijen in een situatie te krijgen waarin zij naar tevredenheid kunnen werken met inachtneming van de wet- en regelgeving. Zowel de werkgever als werknemer staan er niet alleen voor!

 

Maatwerk

PWR staat erom bekend dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van werknemer en werkgever. Door maatwerk te bieden wordt een beter resultaat behaald. We onderhouden nauw contact met werkgever en werknemer en de gesprekken zijn altijd individueel en persoonlijk. Ook wordt aandacht besteed aan de verslaglegging zodat voor alle partijen helder is wat de situatie, status en eindresultaat is. Lees meer

Outplacement

Het doel van outplacementtrajecten is dat werknemers herplaatst te worden. Dit gebeurt bij een andere werkgever dan waar de werknemer op dit moment werkzaam is. Het begeleidingstraject van Werk naar Werk is erop gericht om de werknemer succesvol te begeleiden naar een nieuwe baan waarbij alle facetten die daarbij komen kijken worden doorlopen. Lees meer

Tweede spoor

Bij Tweede Spoortrajecten is ons doel dat de betreffende werknemers begeleid worden naar ander werk. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan de werkgever en advies verstrekt over de wet en regelgeving omtrent dit onderwerp. Lees meer

Coaching on the job

Het kan voorkomen dat om allerlei verschillende redenen een werknemer niet functioneert naar behoren. Het hoeft tevens niet altijd te liggen aan het functioneren. Soms is het gewoon fijn om met iemand te praten over het werk en hoe je het doet. Deze werknemers hebben net wat extra aandacht nodig om het beste uit hun zelf te halen. Lees meer

Casemanagement

Een casemanager ondersteunt de werkgever bij de verzuimbegeleiding en het re-integratieproces ondersteunen en de regie in handen nemen. Een casemanager kan aangesteld worden vanaf de eerste weken van het ziekteverzuim. Zo is er één aanspreekpunt voor alle betrokkenen tijdens het gehele re-integratieproces. De casemanager ondersteunt de re-integratie, bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat het re-integratiedossier voldoet aan alle eisen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Lees meer