Het klinkt complex; het gelijktijdig inzetten van spoor 1 én 2. Maar toch komt het vaak voor. Het UWV wil namelijk dat de werkgever altijd blijft onderzoeken naar de mogelijkheden voor de zieke werknemer binnen de organisatie. Bij een Spoor 1 traject is dit de eis.

In het 1e spoor kan worden gekeken naar:

  • Het aanpassen van de functie
  • Het aanpassen van de werkplek
  • Gedeeltelijke werkhervatting
  • Andere werktijden

In het Plan van Aanpak is opgenomen wat de mogelijkheden van de werknemer zijn. Bovengenoemde punten moeten terugkomen in het Plan van Aanpak en de eventuele bijstellingen hiervan. Zo is het voor het UWV duidelijk wat er door de werkgever én werknemer is gedaan aan de re-integratie.

Als in het 1e Spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever kan werken, dient het 2e Spoor ingezet te worden. Dit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Een Arbeidsdeskundige of Bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een 2e Spoortraject te starten. Het gebeurt vaak dat de werknemer dan volledig overgaat naar Spoor 2, echter wordt er verwacht dat er altijd naar mogelijkheden in Spoor 1 onderzocht blijven worden.

De kortste weg naar werk kan dus ook buiten de huidige werkgever liggen!

Dit zogeheten tweesporenbeleid moet continu uitvoerig getoetst en geëvalueerd worden, dit is een vereiste voor de WIA aanvraag en het re-integratietraject.

PWR heeft daar ruime ervaring mee en gebruiken de juiste tools om dit traject goed vast te leggen. Het UWV wil namelijk altijd een gedegen onderbouwing waarom iets wel of niet lukt.

Heeft u een dossier waarbij de Arbeidsdeskundige in beeld komt, neem dan contact op om te sparren over de juiste aanpak!

Tips van PWR

  • Wacht niet met het inzetten van een Arbeidsdeskundige tot het einde van het eerste ziektejaar. Trek dit moment naar voren in overleg met bedrijfsarts en werknemer.
  • Volg het advies van de arbeidsdeskundige en leg dit vast.
  • Rond het eerste ziektejaar veranderen er vaak meer zaken voor de werknemer. Besteed daar tijd en zorg aan om dat duidelijk te bespreken.