Outplacement

Het doel van outplacementtrajecten is dat werknemers herplaatst worden. Dit gebeurt bij een andere werkgever dan waar de werknemer op dit moment werkzaam is. Het begeleidingstraject van Werk naar Werk is erop gericht om de werknemer succesvol te begeleiden naar een nieuwe baan waarbij alle facetten die daarbij komen kijken worden doorlopen. De werknemer krijgt inzicht in eigen capaciteiten en toekomstmogelijkheden en daarnaast begeleiding bij het benaderen van de arbeidsmarkt.

Naast deze voorbereiding zullen sollicitatiegesprekken altijd geoefend worden, waarbij de mobiliteitsadviseur fungeert als werkgever. PWR zal gesprekken oefenen met de STAR methode. Dit staat voor de afkorting situatie, taak, actie en resultaat. Dat is de kern van de STAR-methode. Het komt erop neer dat je voorbeelden geeft van feitelijk (werk)gedrag dat te maken heeft met het functieprofiel. Daarmee toon je aan dat je de functie waarop je solliciteert, goed zou kunnen vervullen.

Outplacement?

  • Een vergrote kans op een andere baan
  • Gebruik maken van een breed netwerk
  • Goed werkgeverschap