Privacy verklaring van PWR

PoortWachter Re-integratie (PWR) verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan opdrachtgevers op het gebied van 2 e spoortrajecten, outplacement en coaching on the job. Uiteraard gaat PWR vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om.

Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt dat PWR voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Om u volledig te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening informeren wij u. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij ons terecht.

Contactgegevens

Adres:
Marconiweg 67
3225 LV Hellevoetsluis

Onze kantoor is geopend/bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
Telefoon:  085 130 8571

Contactpersoon:
Mevr. S. Uclés
Mobiliteitsadviseur
06 15 47 51 12

Gegevensverwerkingen

PWR kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PWR , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PWR verstrekt. PWR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw arbeidsdeskundig onderzoek
  • Uw Functie Mogelijkheden Lijst

Pwr verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan PWR uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit 2 e spoortrajecten, outplacement of coaching on the job.

Bewaartermijnen:

PWR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan de wettelijke termijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:

PWR verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics:

PWR maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP adres wordt hierbij geanonimiseerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan PWR te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PWR heeft hier geen invloed op.

PWR heeft Google geen toestemming gegeven om via PWR verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pwr.direct. PWR zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

PWR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PWR maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PWR verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PWR op via info@pwr.direct, www.pwr.direct is een website van PWR. PWR is als volgt te bereiken:

Postadres:

Marconiweg 67, 3225 LV Hellevoetsluis
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 244 82 844
Telefoon: 085 130 8571.
E-mail adres: info@pwr.direct

Wijzigingen privacyverklaring PWR kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. PWR raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 11-09-2019