Tweede spoor traject

Tweede spoor trajecten

Het doel van outplacementtrajecten is dat werknemers herplaatst worden. Dit gebeurt bij een andere werkgever dan waar de werknemer op dit moment werkzaam is. Het begeleidingstraject van Werk naar Werk is erop gericht om de werknemer succesvol te begeleiden naar een nieuwe baan waarbij alle facetten die daarbij komen kijken worden doorlopen. De werknemer krijgt inzicht in eigen capaciteiten en toekomstmogelijkheden en daarnaast begeleiding bij het benaderen van de arbeidsmarkt.

Tweede spoor door PWR?

  • Gebruik maken van de expertise van een ervaren bemiddelaar/coach
  • Samen denken in kansen en mogelijkheden
  • Poortwachter proof
  • Blik op werk keurmerk

Wij gaan door waar anderen stoppen

Een belangrijke wet waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het re-integratieproces is de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is volgens de Wet Verbetering Poortwachter twee jaar lang verantwoordelijk voor loondoorbetaling en de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Hierbij moet zowel de werkgever als werknemer zich aan een aantal regels houden om loonsancties te voorkomen en een eventuele sociale uitkering niet in gevaar te brengen. Om negatieve gevolgen te voorkomen, is het aan te bevelen om bij re-integratie een bureau in te schakelen welke zowel de werknemer als ook de werkgever kan ondersteunen. Het UWV beslist na twee jaar of er genoeg inspanning en activiteiten zijn verricht en/of de werkgever nog een loonsanctie krijgt of de loondoorbetalingsverplichting stopt en de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering.

Onze diensten - Tweede Spoor

Deze begeleidende en ondersteunende rol vervult PWR op duidelijke, zakelijke en transparante wijze. Daar waar anderen stoppen gaan wij door.

Een voorbeeld hiervan is het samen op zoek gaan naar een stage of werkervaringsplek. Hierdoor zorgen we ervoor dat iemand ervaringen op kan doen op andere gebieden dan bij zijn/haar huidige werkgever. We helpen met het maken van een CV en het schrijven van een goede motivatie.

Het tweede spoor traject is onder andere van toepassing als jij een werknemer hebt die langdurig ziek is. Meer weten over dit proces? Neem contact met ons op!

Wij werken onder andere voor

Informatie aanvragen

PWR staat erom bekend dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van werknemer en werkgever. Wij vinden persoonlijke begeleiding belangrijk. Het komt vaak voor dat iemand afscheid moet nemen van het werk dat hij/zij al jaren met plezier en toewijding gedaan heeft. Voor dit proces is ruimte en begrip nodig. Wij helpen hierbij.

Heeft u vragen of bent u benieuwd of wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Wij bewaren jouw gegevens veilig.

 Ons direct bellen