Tweede Spoor trajecten

Bij Tweede Spoortrajecten is ons doel dat de betreffende werknemers begeleid worden naar ander werk. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan de werkgever en advies verstrekt over de wet en regelgeving omtrent dit onderwerp.

Een belangrijke wet waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het re-integratieproces is de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is volgens de Wet Verbetering Poortwachter twee jaar lang verantwoordelijk voor loondoorbetaling en de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Hierbij moet zowel de werkgever als werknemer zich aan een aantal regels houden om loonsancties te voorkomen en een eventuele sociale uitkering niet in gevaar te brengen. Om negatieve gevolgen te voorkomen, is het aan te bevelen om bij re-integratie een bureau in te schakelen welke zowel de werknemer als ook de werkgever kan ondersteunen. Het UWV beslist na twee jaar of er genoeg inspanning en activiteiten zijn verricht en/of de werkgever nog een loonsanctie krijgt of de loondoorbetalingsverplichting stopt en de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering.

Deze begeleidende en ondersteunende rol vervult PWR op duidelijke, zakelijke en transparante wijze. Daar waar anderen stoppen gaan wij door.

Een voorbeeld hiervan is het samen op zoek gaan naar een stage of werkervaringsplek. Hierdoor zorgen we ervoor dat iemand ervaringen op kan doen op andere gebieden dan bij zijn/haar huidige werkgever. We helpen met het maken van een CV en het schrijven van een goede motivatie.

PWR staat erom bekend dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van werknemer en werkgever. Wij vinden persoonlijke begeleiding belangrijk. Het komt vak voor dat iemand afscheid moet nemen van werk dat hij/zij al jaren met plezier en toewijding gedaan heeft. Voor dit proces is ruimte en begrip nodig. Wij helpen hierbij. 

Het tweede spoor traject is onder andere van toepassing als jij een werknemer hebt die langdurig ziek is. Meer weten over dit proces? Neem contact met ons op!

Tweede spoor?

  • Gebruik maken van de expertise van een ervaren bemiddelaar/coach
  • Samen denken in kansen en mogelijkheden
  • Individuele begeleiding met ruimte voor persoonlijke aandacht