Werkwijze Poortwachter

  Werkwijzer Poortwachter Bij langdurig ziekteverzuim hebben werkgever en werknemer verplichtingen voor de reïntegratie in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Voor de keuring van het UWV moeten werkgever en werknemer voor een periode van twee jaar alle...