Wat is Blik op Werk?

Blik op Werk (BoW) is een kwaliteitsinstituut met als missie de kwaliteit van het dienstverleningsaanbod op het terrein van duurzame arbeidsparticipatie en inburgering te bevorderen en te borgen. Zij zetten zich in op het gebied van re-integratie, werkvermogen, loonwaarde en inburgering. Dit doen zij zodat dat afnemers – werkgevers, gemeenten, particulieren, verzekeraars – kunnen kiezen voor gecontroleerde kwaliteit en bewezen methodieken bij het werken aan duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.

Blik op Werk keurmerk

PWR is in het bezit van het Blik op Werk-certificaat en werkt volgens de eisen die hieraan gesteld worden. In juni 2022 heeft er een audit plaatsgevonden. Met trots kunnen wij meedelen dat PWR opnieuw aan alle normen voldoet die het keurmerk stelt. Dit jaar hebben wij afgerond met het hoogst haalbare sterren: 4 en scoren daarmee gemiddeld een 8,5.

Uitslag tevredenheidsonderzoek

Uit het tevredenheidsonderzoek komt wederom de waardering naar voren voor onze aandacht voor de cliënt.

Er wordt ook aangegeven dat PWR goed scoort op de volgende punten:

  • Rekening houdend met wensen
  • Bereikbaarheid
  • Professionaliteit van adviseur
  • Snelheid van kennismaking
  • Snelheid van alle communicatie
  • Begrip hebben voor de situatie
  • De eerste kennismaking

Cliënten die bij ons een traject hebben gevolgd waarderen onze dienstverlening met een gemiddeld tevredenheidscijfer van 8,5

PWR werkt samen met arbeidsdeskundigen en neemt de werkgever de zorgen uit handen zodat deze door kan gaan met zijn uiteindelijke doel, ondernemer zijn. De werkgever wordt begeleid door de accountmanager, de werknemer door de mobiliteitsadviseur. Zo kunnen wij beide partijen de juiste begeleiding bieden.

Gedurende het gehele traject houdt PWR korte communicatielijnen met de werkgever. Ook u wilt immers weten hoe het met uw werknemer gaat en wat de tot nu toe genomen acties zijn. Wettelijk is PWR verplicht om u te voorzien van een intakegesprekverslag, een tussentijdse rapportage en een eindrapportage. Maar PWR gaat verder, u wordt via de mail of desgewenst telefonisch op de hoogte gehouden van alle acties en ontwikkelingen, zodat niets wat in de rapportages staat een verrassing zal zijn.

Na het tweede ziektejaar begeleidt PWR de werknemer en de werkgever bij het aanvragen van een WIA-uitkering. Na de beslissing en een eventuele WIA-uitkering is het traject nog niet klaar. Ook dan moeten er nog stappen ondernomen worden. Ook hierbij laten wij de werkgever niet in de steek en zullen de juiste vervolgstappen geadviseerd worden.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, klik dan hier