Blik op werk

Sinds 16 november 2016 mag PWR het Blik op Werk keurmerk uitdragen. We zijn een gecertificeerd re-integratiebureau dat voldoet aan de normen en eisen van Blik op Werk. Het keurmerk verschaft inzicht in de kwaliteit van PWR, hiermee onderscheiden wij ons van andere dienstverleners zonder dit keurmerk. Er is 1 keurmerk voor de hele markt, dit is dus eenduidig en overzichtelijk.

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Het streven is dat iedereen die wil en kan werken, ook een eerlijke kans krijgt op gezond werk. Hun visie is dat duurzame arbeidsdeelname ertoe bijdraagt dat mensen zo sociaal en gezond mogelijk deel uit kunnen maken van een vitale en sociale samenleving. Blik op Werk is een stichting zonder winstoogmerk.

Met het Keurmerk wil Blik op Werk een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de markt. Het Keurmerk maakt de markt transparant en borgt de kwaliteit van de werkzaamheden. Werkgevers en werknemers kunnen aan de hand van het Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners zij contracten afsluiten.

Dienstverleners komen alleen in aanmerking voor het Keurmerk als de werkgevers die zij bedienen tevreden zijn over de geleverde dienstverlening en als ze hun afspraken zijn nagekomen. De tevredenheid van opdrachtgevers en hun mening over het nakomen van afspraken, weegt zwaar mee in de beoordeling van de dienstverleners.

Naast het voordeel van kwaliteit en professionaliteit kan een re-integratiebureau met het Blik op Werk keurmerk ook kostenbesparend zijn. Diverse verzekeraars en CAO partijen vergoeden een groot deel van de re-integratiekosten als de organisatie een bureau met dit keurmerk inschakelt. 

Klachten regeling
Privacy regelement

Blik op werk