Wat is een tweede spoortraject en waar dient het voor?

Iedere organisatie heeft wel eens te maken met een langdurig zieke medewerker. Zowel de werknemer als werkgever zijn dan verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Deze re-integratie kan in eigen functie, maar er kan ook gekeken worden buiten de organisatie. Hierbij komt het Tweede Spoor traject om de hoek kijken. In deze blogpost wordt uitgelegd wanneer en waarom een Tweede Spoor traject toegepast wordt.

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter is ingevoerd om langdurig ziekte terug te dringen. Het uitgangspunt van de wet is dat werkgever en werknemer samen ervoor zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk gaat. Men is van mening dat een actieve houding en effectief te werk gaan kan zorgen voor korter verzuim. Voor de gehele werkwijze van de wet kun je hier terecht. 

Tweede Spoor

Het Tweede Spoor kan op verschillende momenten opgestart worden, namelijk:
• Wanneer uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat terugkeer in eigen functie of aangepast werk niet mogelijk is;
• Uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie.

De Arbo arts bepaald of een werknemer kan terugkeren in eigen functie of aangepast werk.

Waarom Tweede Spoor?

Zowel werkgever als werknemer hebben baat bij het opstarten van een Tweede Spoor traject bij PWR.

Voordelen als werknemer:
• Het vergroot je kans op een nieuwe baan;
• Er kan gebruik gemaakt worden van de expertise van een bemiddelaar/coach;
• Individuele begeleiding met ruimte voor persoonlijke aandacht.

Voordelen als werkgever:
• Er kan gebruik gemaakt worden van de expertise van een bemiddelaar/coach;’
• Je laat goed werkgeverschap zien;
• Je voorkomt sancties van het UWV.