De STAR methode

Tijdens onze gesprekken met onze klanten gebruiken wij de STAR(R)-methode. Dit is een methode om duidelijk te schetsen wat de situatie is en hoe in het verleden gehandeld is.  Vaak wordt dit ook gebruikt bij sollicitatiegesprekken. Wij gebruiken het om een schatting te maken van de loop van een traject en voor de coaching van een cliënt.

Maar waar staat STAR(R) voor? STAR(R) staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Hieronder is een korte uitleg te vinden van alle fases in het gesprek:

Tijdens de Situatiefase kijkt men vooral waar, wanneer en om wat voor situatie het gaat. Een gebeurtenis of probleem kan starten op het werk, maar ook in privé situaties.

Vervolgens wordt gekeken naar het Takenpakket van de medewerker en wat de beweegredenen zijn om te handelen in een bepaalde situatie.

Daarna wordt het handelen van de werknemer bekeken, dit heet de Actiefase. Hierin is het belangrijk om de rol van een persoon duidelijk te krijgen in de geselecteerde situatie.

Vervolgens kijkt men naar het Resultaat; wat is er uitgekomen door het handelen zoals er is gehandeld? Wat waren de reacties van belanghebbende partijen?

>De laatste fase, maar niet de minst belangrijke is de fase waar Reflectie centraal staat. Wat voelde een persoon op een bepaald moment van handelen? Heeft het handelen geleidt naar een gewenste uitkomst, of juist niet? Zou de persoon in kwestie het de volgende keer anders aanpakken?