Geschoold.

De term laag of hoog geschoold komen we vaak tegen in de media, op scholen, in de politiek. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld?

De term laag of hoog geschoold komen we vaak tegen in de media, op scholen, in de politiek, in de maatschappij. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Volgens het CBS wordt hiermee het volgende: Laag: Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
Middelbaar: Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
Hoog: Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

Maar het klinkt in feite nogal denigrerend. Dat de term ‘laagopgeleid’ een negatieve invloed heeft op leerlingen, is bekend. Deze leerlingen krijgen hun leven lang te horen dat ze “laag” zijn. Het gaat over vakmensen die dingen kunnen, die een ander nooit zal kunnen. Zelfs de gebouwen voor vmbo en havo/vwo in een school zijn vaak apart. Wanneer je ze bij elkaar plaatst kunnen ze veel van elkaar leren. Maar het is niet altijd de maatschappij die dit veroorzaakt, ook ouders doen er van alles aan om hun kind op een hoger onderwijsniveau te krijgen.

Belangrijker is om te kijken waar een ieders kracht ligt, waar kan men in groeien, wat is je passie? Alleen is dat voor organisaties lastiger om te bepalen, als we van de terminologie laaggeschoold of hooggeschoold afwillen is het nog zoeken naar een alternatief. Als alternatief wordt er ook wel gekozen voor ‘praktisch of theoretisch opgeleid’. Toch voldoen deze termen niet, omdat een huisarts bijvoorbeeld ook een praktisch beroep heeft, maar ook heel veel theorie heeft geleerd.

Mensen persoonlijk begeleiden en ontdekken waar ze goed in zijn, waar je als mens van gaat groeien, waarin je jezelf kunt ontwikkelen, daarbij kan PWR je helpen. Of je nu je baan verliest vanwege ziekte, om bedrijfseconomische redenen, of omdat je toe bent aan een nieuwe uitdaging. Onze adviseurs hebben hierin een ruime ervaring.

Iedereen is nodig in de maatschappij. Zonder vakkenvuller geen boodschappen. Zonder jurist geen bijstand.