Loonsancties voorkomen doet u zo

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om zich voldoende in te spannen voor de re-integratie van de zieke medewerker. Als het UWV oordeelt op basis van het re-integratiedossier dat dit niet het geval is, dan kan er een loonsanctie opgelegd worden. De kosten kunnen hierdoor hoog oplopen en dat wilt u natuurlijk voorkomen. Benieuwd hoe? Lees dan verder.

Re-integratie activiteiten

Op het moment dat een medewerker langdurig ziek dreigt te worden, dient de werkgever verschillende activiteiten te ondernemen. Hij moet een bedrijfsarts inschakelen zodat er in week 6 een probleemanalyse opgesteld kan worden. Aan de hand van deze analyse dient de werkgever in samenspraak met de zieke medewerker een Plan van Aanpak op te stellen. Het is belangrijk dat zij in de weken daarna regelmatig in gesprek gaan en het huidige Plan van Aanpak blijven evalueren. In de meeste gevallen worden er tussentijds bijstellingen gedaan aan het Plan van Aanpak. Hiernaast moet de werkgever alles doen wat er in zijn macht ligt om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit vraagt een actieve houding. Er moet namelijk gezocht worden naar passend werk binnen en buiten de organisatie. Om te bewijzen dat de werkgever zich aan zijn verplichtingen houdt is een goede administratie van de uitgevoerde activiteiten minstens zo belangrijk.

Re-integratiedossier

In de 93e ziekteweek beoordeelt UWV het re-integratiedossier dat wordt ingediend tijdens de WIA-aanvraag. De medewerker stuurt de medische gegevens die hij heeft verkregen bij de bedrijfsarts zelf naar het UWV.  Het re-integratiedossier dient de volgende documenten te bevatten:

          Probleemanalyse

          Bijstellen van probleemanalyse

          Plan van Aanpak

          (Eerstejaars)evaluatie

          Actueel oordeel bedrijfsarts

          Eindevaluatie

Hulp nodig?

Het is erg tijdrovend en specialistisch werk om ervoor te zorgen dat het re-integratiedossier bij de beoordeling aan alle eisen van het UWV voldoet. Wij adviseren daarom om een bureau in de schakelen die hier gespecialiseerde vakmensen voor in dienst heeft.

PWR heeft een professioneel team die sinds 2014 begeleid bij Tweede Spoortrajecten. Wij zijn er trots op dat wij kunnen melden dat als een werkgever ons op tijd ingeschakeld en zelf het eerste spoortraject goed heeft uitgevoerd, zij daarna nooit voor het Tweede Spoortraject nooit een loonsanctie hebben ontvangen!