Coaching on the job

Het kan voorkomen dat een werknemer niet of nog niet goed functioneert in zijn/haar functie. Het hoeft tevens niet altijd te liggen aan het functioneren. Deze werknemer kan veel baat hebben bij wat extra aandacht om het beste uit zichzelf te halen. Soms is het gewoon fijn om met iemand te praten over het werk en hoe je het doet. In zulke situaties komt job coaching van pas.

De werknemer krijgt bij coaching on the job inzicht in de persoonlijke effectiviteit en daarnaast handvatten om het functioneren naar het gewenste niveau te brengen.

Tijdens de coaching wordt er gewerkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn en het stellen van grenzen binnen de gestelde mogelijkheden. In een één op één gesprek met de coach gaan we aan de slag met bovenstaande punten. PWR zal tevens een aantal keer aanwezig zijn op de werkplek om de gemaakte keuzes, manier van communiceren, houding en gedrag te observeren. De werknemer ontvangt na de bezoeken direct feedback.

Om inzichten te krijgen in de kennis en het kunnen van de werknemer kan er gekozen worden voor het maken van een persoonlijkheidstest die door PWR wordt aangeboden. Dit in overleg met de werkgever.

Coaching on the job?

  • Intensieve één op één begeleiding
  • Gericht op individuele competenties
  • Direct toepasbaar in praktijk