Compensatieregeling bij ontslag wegens langdurig arbeidsongeschiktheid

Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

De coronacrisis heeft géén invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De aanvraag termijn wordt niet extra verlengd. Extra belangrijk dus dat deze aanvraag correct wordt uitgevoerd! Een financiële compensatie is in deze onzekere tijd voor veel organisaties van belang.

Om aanspraak te maken op de transitievergoeding dienen er verschillende documenten te worden aangeleverd zodat de volgende punten kunnen worden vastgesteld:

  •   dat er een arbeidsovereenkomst was;
  •    wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
  •   dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  •   op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
  •   dat er een transitievergoeding is betaald;
  •    hoe de transitievergoeding is berekend.

PWR biedt ondersteuning bij de aanvraag voor compensatie. Wil je hier meer over weten? Mail dan naar info@pwr.direct