Outplacement verplichting werkgever

 Er zijn heel wat foutieve geruchten die bestaan met betrekking tot outplacement. Eén van deze foutieve geruchten stelt dat outplacement in Nederland wettelijk verplicht is. Dat is dus niet correct. Het is in de praktijk dan ook zo dat het de werkgever is welke beslist of er outplacement wordt aangeboden of niet. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat outplacement het gevolg kan zijn van goed werkgeverschap, een vaststellingsovereenkomst of bijvoorbeeld een cao en een reorganisatie. Wanneer ze voorkomt in deze hoedanigheid kan ze wel degelijk juridisch bindend zijn. Daarnaast geldt voor outplacement dat ze wordt gestimuleerd via de wettelijke transitievergoeding.

Recht op transitievergoeding

Ondanks het feit dat er dus in Nederland geen sprake is van een outplacement verplichting voor de werkgever is het wel zo dat dit bepaalde voordelen voor werknemers met zich mee kan brengen. Voor werknemers geldt namelijk dat ze recht hebben op een zogenaamde transitievergoeding. Dit geldt ook voor de situatie waarin de werknemer amper één dag in dienst is geweest. Op het ogenblik dat de werknemer de transitievergoeding aanwendt voor outplacement of omscholing dient er over dat gedeelte in principe ook geen belasting te worden betaald. Dit maakt duidelijk dat outplacement zowel wettelijk als fiscaal wordt ondersteund.

Goed werkgeverschap

In Nederland is het zo dat elke werkgever wel geconfronteerd wordt met de verplichting van goed werkgeverschap. Outplacement bij ontslag kan worden gezien als een vorm van goed werkgeverschap in gevallen waarbij dat passend is. Denk hierbij onder meer aan de verhuizing van een bedrijf welke mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de werknemers. Op het ogenblik dat de werkgever beslist om de verhuizing toch voort te zetten getuigt dat van absoluut goed werkgeverschap wanneer er voor wordt gekozen om een outplacementtraject aan te bieden.

Wanneer geldt wel verplichte outplacement?

In de basis geldt er dus geen outplacement verplichting voor de werkgever. In de praktijk is het bijvoorbeeld zo dat goed werkgeverschap eveneens in stelling kan worden gebracht op het ogenblik dat er sprake is van ontslag door reorganisatie naar aanleiding van bedrijfseconomische redenen. Het is wat een reorganisatie betreft, verplicht om een reorganisatieplan in te dienen. Dit moet gebeuren bij het UWV met als doel om een verzoek tot collectief ontslag in te dienen ingevolge de Wet Melding Collectief Ontslag. In dit geval wordt er van de werkgever verwacht dat de werknemer bijstand krijgt in het vinden van een nieuwe job. Outplacement vloeit in deze situatie uiteraard voort uit goed werkgeverschap. 

Zit jij in deze situatie en kun je wel wat hulp gebruiken? Lees dan hier meer over onze outplacement trajecten!