Het jaar 2020

Beste Klant,

Het jaar 2020 was voor iedereen in alle opzichten een bijzonder jaar. Waar de één goede zaken deed moest de ander soms proberen te overleven. 

Het bieden van de juiste begeleiding van werknemers d.m.v. coaching, outplacement of het verplichte Tweede Spoor Traject is een noodzakelijk investering waarmee je de werknemer helpt maar ook goed werkgeverschap toont.
Het begeleiden van werknemers vereist investeringen van de organisatie. Vanwege de huidige marktsituatie wil PWR juist daarom nieuwe en bestaande klanten tegemoet komen en zullen wij onze tarieven voor 2021 niet indexeren. Met elkaar moeten wij deze situatie doorkomen en draagt PWR ook graag haar steentje bij.

Wij wensen je alvast fijne feestdagen en een goed en gezond 2021 waarin wij uitkijken naar de voortzetting van onze prettige samenwerking.

Fijne dagen toegewenst en tot snel!