Hulp bij het aanvragen van tegemoetkoming inkomsten en salarissen wegens Corona noodmaatregelen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. Het aanvragen van deze regelingen kost ondernemers tijd en uitzoekwerk. PWR biedt daarom aan om ondernemers hierbij te ondersteunen. We beschikken over inhoudelijke kennis over de nieuwe maatregelen en kunnen zorgen voor overzicht en duidelijkheid in deze chaotische tijd. Zo bieden wij ondersteuning bij het aanvragen van de volgende tegemoetkomingen:

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers die structureel omzetverlies verwachten van minimaal 20% gedurende 3 maanden kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Het UWV doet een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto. 

Er kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De overheid geeft ondernemers in een aantal specifieke sectoren die zijn getroffen door de coronamaatregelen een eenmalig vast bedrag van € 4000

Coulance rond schriftelijk vastleggen vast contract

Werkgevers kregen eerst tot 1 april de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Als gevolg van het coronavirus heeft de minister de regeling verlengd tot 1 juli.

Dit moet correct aangegeven worden in de loonaangifte over deze tijdvakken

Vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Mail u vraag dan naar info@pwr.direct . Wij helpen u graag verder.