bannerPwr

Voor werkgevers

De werkgever heeft zich te houden aan wetgeving. Zowel gedurende het eerste, alsmede het tweede ziektejaar moet de werkgever diverse stappen volgen en zich aan diverse regels houden. De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak en/of het bijstellen van dit plan tijdens de begeleiding van de werknemer gedurende het eerste ziektejaar. In het tweede jaar is de werkgever verplicht om een reïntegratietraject op te starten. De werknemer krijgt hiermee alle kansen om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt voor het geval terugkeer in de huidige functie niet mogelijk zal zijn. PWR biedt begeleiding en ondersteuning in dit gehele proces. Denk hierbij aan het overnemen van de rol van casemanager.

De visie en werkwijze van PWR is om medewerkers zo snel mogelijk terug te krijgen op de arbeidsmarkt. Dit bewerkstelligen wij door het aanbieden van stageplekken en/of werkervaringsplekken. Op deze wijze kunnen we samen inzicht krijgen in de belastbaarheid en de mogelijkheden die er nog wel voor hen bestaan. Vanuit een werksituatie is het solliciteren meer succesvol dan vanuit een thuissituatie. PWR werkt samen met arbeidsdeskundigen en neemt de werkgever de zorgen uit handen zodat deze door kan gaan met zijn uiteindelijke doel, ondernemer zijn. De werkgever wordt begeleidt door de accountmanager, de werknemer door de mobiliteitsadviseur. Zo kunnen wij beide partijen de juiste begeleiding bieden. Gedurende het gehele traject houdt PWR korte communicatielijnen met de werkgever. Ook u wilt immers weten hoe het met uw werknemer gaat en wat de tot nu toe genomen acties zijn. Wettelijk is PWR verplicht om u te voorzien van een intakegesprekverslag, een tussentijdse rapportage en een eindrapportage. Maar PWR gaat verder, u wordt via de mail of desgewenst telefonisch op de hoogte gehouden van alle acties en ontwikkelingen, zodat niets wat in de rapportages staat een verrassing zal zijn. Na het tweede ziektejaar begeleidt PWR de werknemer en de werkgever bij het aanvragen van een WIA uitkering. Na de beslissing en een eventuele WIA uitkering is het traject nog niet klaar. Ook dan moeten er nog stappen ondernomen worden. Ook hierbij laten wij de werkgever niet in de steek en zullen de juiste vervolgstappen geadviseerd worden. Heeft u als werkgever behoefte aan een kosteloos kennismakingsgesprek ga dan naar het contactformulier

Lees meer

Voor vragen

Heeft u op dit moment een vraag?

Klik dan hier!