bannerPwr

Over ons

PWR staat voor PoortWachter Reïntegratie. Wij richten ons op het begeleiden van werkgevers die te maken krijgen met langdurig zieke medewerkers en daardoor met de Wet verbetering Poortwachter. Ons doel is de betreffende werknemers te begeleiden naar ander werk en de werkgever te ondersteunen en adviseren in de wet en regelgeving omtrent dit onderwerp. De werkgever staat er niet alleen voor. PWR is ontstaan uit een arbeidsrechtelijke achtergrond. Hierdoor zijn we in staat om niet alleen de werknemer te ondersteunen in zijn of haar zoektocht naar een nieuwe betrekking, maar ondersteunen we ook de werkgever. De werkgever is volgens de Wet verbetering Poortwachter twee jaar lang verantwoordelijk voor loondoorbetaling en de reïntegratie van een arbeidsongeschikte medewerker. Hierbij moet de werkgever en werknemer zich aan een aantal regels houden om loonsacties en een eventuele sociale uitkering niet in gevaar te brengen. Het verdient dan ook de aanbeveling om bij reïntegratie een bureau in te schakelen welke zowel de werknemer alsook de werkgever kan ondersteunen. Het UWV beslist na twee jaar of er genoeg inspanning en activiteiten zijn verricht en/of de werkgever nog een loonsanctie krijgt of loondoorbetalingverplichting stopt en de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering. Deze begeleidende en ondersteunende rol vervult PWR op duideljike, zakelijke en transparante wijze. Daar waar anderen stoppen gaan wij door.